Bułat Okudżawa

Ballady Bułata Okudżawy o miłości, godności i przemijaniu, na których wychowało się kilka pokoleń polaków.
W czasach PRL-u, kiedy pogardzano wszystkim, co radzieckie, Okudżawa był uosobieniem przyzwoitego Rosjanina.
Przyjaźnił się z Agnieszką Osiecką. Bardzo lubił Polskę i Polaków, a jego piosenki były przebojami polskiej inteligencji.
Dzisiaj, kiedy tak dużo mówimy o odzyskaniu wolności, pamiętajmy o tym, który był jej wielkim symbolem
– symbolem wolności słowa – Bułacie Okudżawie..

Obsada:
wymiennie – Marian Opania, Piotr Machalica, Zbigniew Zamachowski, Wojciech Malajkat, Andrzej Korycki, Stanisława Celińska, Dominika Żuchowska

Oprawa muzyczna: Zespół Janusza Bogackiego